Gabinet Psychoterapii

Oferta

Oferuję pomoc terapeutyczną w formie konsultacji psychologicznych, krótko-
i długoterminowej psychoterapii oraz interwencji kryzysowych.Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia.
Forma terapii zależy od rodzaju zgłaszanych problemów oraz indywidualnych potrzeb, dlatego ustalana jest podczas pierwszych 2-3 spotkań, mających zawsze charakter konsultacyjno-diagnostyczny.

Cennik

Konsultacja psychologiczna
120 zł / 50 minut

Psychoterapia indywidualna
120 zł / 50 minut

Psychoterapia par
150 zł / 50 minut

Psychoterapia grupowa
130 zł / 120 minut

Formy pomocy terapeutycznej

O MNIE
METODA
KONTAKT